*public.site.jump_to_content*

Házirend

  • Teljes, szabványos egyéni védőfelszerelés - beülő heveder, energiaelnyelő kantár, sisak használata kötelező!
  • Mozgás közben kötelező minimum egy "üres" akasztási etap távolsággal követni az elől haladót!
  • Ne várakozzunk a fal alatt!
  • A vízszintes szakaszokon tilos a biztosító kötél fölé mászni!
  • Mindenki saját felelősségére használhatja a vasalt utakat!
  • Gyermekek csak gyakorlott felnőtt, vagy túravezető felügyeletével mászhatnak! Ajánlott a minimum 140 cm-es testmagasság is. 40 kg-nál kisebb súlyú és 14 év alatti gyerekeknél a kiegészítő helymászóköteles felső biztosítást kötelező alkalmazni!
  • Rossz időjárási viszonyok (eső, hó, villámveszélyes időjárás, stb.) között ne használják a pályákat!
  • Bódult, drogos, alkoholos befolyásoltság állapotában a vasalt utak használata életveszéles és tilos!

 Baleset, veszély esetén segítség: 112-es hívószámHázirend

a Demjéni Via Ferratán való sport célú tevékenységhez

 

06A létesítmény rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel, éves műszaki felülvizsgálatát Cziráki Adventures Kft. végzi az MSZ EN 16869:2018 szabványnak megfelelően.

A DEMJÉNI VIA FERRATA PÁLYÁKON ÉS ANNAK KÖZELÉBEN MINDEN RÉSZTVEVŐ SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TARTÓZKODIK!
Fokozottan felhívjuk a figyelmet a Demjéni Via Ferrata használatának kockázatára, veszélyére és abból eredő esetleges sérülések következményeire, melyekért az üzemeltető nem vállal felelősséget!

A pálya használata ingyenes, de minden esetben előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a viaferratademjen.com weboldalon vagy nyitvatartási időben a helyszínen a kölcsönzőben tud megtenni. A pálya fenntartásának támogatásához, kérjük, vásároljon támogatói jegyet!

A pálya használatához kötelező a teljes és szabványos egyéni védőfelszerelés használata: beülő heveder, energiaelnyelő kantár, sisak. Emellett ajánlott védőkesztyű, jól tapadó cipő és pihenőszár/heveder használata is.

18 év alatti résztvevő a via ferrata pályákat önállóan nem használhatja, csak felnőtt kísérettel mehetnek végig a pályán. Kiskorú vendégeink testi épségéért, valamint az általuk esetlegesen okozott balesetekért/károkért a szülő/gondviselő visel felelősséget, még abban az esetben is, ha nincs jelen. A szülő/gondviselő köteles gondoskodni róla, hogy a kísérőként érkező 14 év alatti gyermek a via ferrata pályáktól távol, biztonságos helyen tartózkodjon. Nyolc év alatt az utak használata nem ajánlott.

Az első via ferrata túrán részt vevők számára kötelező a túravezető igénybevétele.
Vezetett túra esetén a résztvevő köteles a túravezető utasításait betartani.

A Demjéni Via Ferrata kölcsönzőjében bérbe adott felszerelések a hatályos szabványoknak megfelelnek, folyamatos napi ellenőrzésen esnek át.
A bérbe adott felszerelésért (sisak, kantár, beülő heveder, heveder, kesztyű, karabiner) a bérlő anyagi felelősséggel tartozik. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt köteles megtéríteni. Ugyancsak köteles megtéríteni a kárt a használó, amennyiben a kantár beszakad (pl. egy nagyobb esés miatt), mivel a védőeszköz a továbbiakban használhatatlanná válik.

A résztvevő saját felszerelését kizárólag saját felelősségére használhatja, az ebből eredő balesetért az üzemeltető nem felel. Ugyanakkor a saját felszerelés megfelelőségét az üzemeltető ellenőrizheti és a pálya használatát - nem megfelelő felszerelés esetén - megtilthatja.

Más szervezettől bérelt felszereléssel a Demjéni Via Ferrata pályáin mászni csak az üzemeltető beleegyezésével lehetséges!

A pályára csak azután lehet felmenni, ha a résztvevő megismerte a felszerelés használatát, elolvasta és megértette a pályaszabályzatot (mely a kölcsönzőnél és a via ferrata indulásnál is ki van téve) és garantálja az abban foglaltak maradéktalan betartását.

A résztvevő kijelenti, hogy megfelelő fizikai és mentális állapotban van, és nem áll alkohol vagy egyéb tudatmódosító szerek hatása alatt, nem epilepsziás és nem cukorbeteg.
Hölgyek esetén a résztvevő kijelenti, hogy nem várandós, mivel a tevékenység nem javasolt a terhes kismamáknak.

Gyűrűk, ékszerek viselése balesetveszélyes! A hosszú hajat hajgumival össze kell fogni, mert becsípődhet, beakadhat.
Fényképezőgépet, kamerát, telefont csak a mozgást nem akadályozva, és saját felelősségre lehet felvinni.

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szabályok megszegése esetén a résztvevőt a pályáról lehívja, a via ferrata területéről kitilthatja! Az így kitiltott személy kártérítésre nem tart igényt.
A szabályok megszegésének megállapítására kizárólag az üzemeltető, az üzemeltető megbízottja jogosult - ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogadunk el.

A rongáló, kárt okozó személy köteles megtéríteni az okozott kárt.

A bekövetkezett balesetet/káreseményt mindenki köteles az üzemeltetőnek bejelenteni a helyszínen vagy telefonon.

A Demjéni Via Ferrata üzemeltetője értékmegőrzést nem vállal! Kérjük, hogy értékeikre vigyázzanak!

A résztvevő a Demjéni Via Ferrata területére való belépésével elfogadja, hogy a területen mozgókép-, állókép és hangfelvételek, reklám és kommunikációs alapanyagok készülhetnek, melyeken mint látogató feltűnhet. Ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphet fel az üzemeltetővel, a felvétel készítőjével vagy annak jogos felhasználójával szemben.

Dohányozni, gyújtó eszközt használni, tüzet rakni csak a via ferrata pályák előtti kiépített tűzrakó helyeken megengedett, abban az esetben, ha nincs érvényben tűzgyújtási tilalom. Egyéb területeken a tűzgyújtás szigorúan TILOS.

A via ferrata teljes területén, illetve az oda vezető erdei utakon a szemetelés, rongálás szigorúan TILOS. Kérjük, hogy a keletkező szemetet vidd magaddal!

A Demjéni Via Ferrata üzemeltetője:
Demjén Község Önkormányzata
Székhely: 3395 Demjén, Kossuth tér 1.
Telefon: 06 30 4600 607
Email cím: viaferratademjen@gmail.com
Webcím: www.viaferratademjen.com
Facebook: www.facebook.com/viaferratademjen